Ημέρα ενημέρωσης γονέων & δωρεάν αξιολόγησης για τα παιδιά