Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές.