Νέα - Ενημερώσεις

 
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
 
 
 
 
 
Το Ομαδικό Πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης του Κέντρου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΟΓΟΣ»απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών, που παρουσιάζουν αναπτυξιακές, αισθητηριακές διαταραχές ή άλλου τύπου διαταραχές ανάπτυξης. Η ομαδοποίηση των παιδιών γίνεται βάσει της ηλικιακής και νοητικής τους ηλικίας (λεκτικής ή μη λεκτικής), καθώς και βάσει της αξιολόγησης, που διενεργείται από τους θεραπευτές του Κέντρου μας την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος.

Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η έναρξη προγράμματος πρώιμης παρέμβασης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει τον τομέα της κοινωνικοποίησης και εξασφαλίζει στα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης αποτελείται από 2 τμήματα- βαθμίδες, στα οποία τα παιδιά εντάσσονται ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό δυναμικό τους. Το 1ο τμήμα αφορά σε παιδάκια από 3 έως 5 ετών και το πρόγραμμά τους είναι οργανωμένο βάσει της έγκαιρης παρέμβασης σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, ενώ το 2ο αφορά σε παιδάκια 6 έως 12 ετών και το πρόγραμμά τους είναι οργανωμένο βάσει των λογοθεραπευτικών, μαθησιακών, γνωστικών και συμπεριφορικών αναγκών τους. Παράλληλα, και στα δυο τμήματα υπάρχουν στόχοι και προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσής τους.
 
 
 
 
Βασικοί στόχοι της παρέμβασης είναι:
1. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα
2. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας
3. Η κοινωνική ένταξη των παιδιών
4. Αυτοεξυπηρέτηση (τουαλέτα, φαγητό, προετοιμασία εξόδου, πλύσιμο χεριών, οργάνωση των προσωπικών πραγμάτων)

Η παρέμβαση στηρίζεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων παιδαγωγικών προγραμμάτων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ικανότητες, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

Παράλληλα διενεργούνται ομαδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν σαν στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου, καθώς και τη γενίκευση των γνωστικών και μαθησιακών κεκτημένων του κάθε παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά πραγματοποιούν δραστηριότητες για την αποκατάστασή τους, μαθησιακές, συμπεριφορικές, γνωστικές ( δυαδικές, ομαδικές και ατομικές). Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2310931904 και 6973217805
 
 
 
Όψεις & Απόψεις 08-04-19
 
«Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης»
 
«Θεατρικό Παιχνίδι και Ειδική Αγωγή»
 
Σεμινάριο Θεσσαλονίκη Δ Ε Π Υ | Αξιολόγηση , Πρακτικές Υποστήριξης & Τεχνικές παρέμβασης
 
Ημέρα ενημέρωσης γονέων & δωρεάν αξιολόγησης για τα παιδιά
 
Μαθησιακές ευκολίες: Πρόγραμμα υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 
Δυσλεξία & Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - Διάγνωση, Αξιολόγηση & Τεχνικές Παρέμβασης
 
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - Διάγνωση, Παρέμβαση & Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 
Νευρογνωστικές προσεγγίσεις της αναπτυξιακής δυσλεξίας
 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - Αξιολόγηση και Τεχνικές παρέμβασης στο σχολείο και στο σπίτι
 
40ωρη Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ΑΒΑ
 
Καλοκαιρινά Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης
 
Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ABA
 
Σεμινάρια Δραματοθεραπείας
 
Solution Focus WorkShops