Διαγνωστικά τεστ

 
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, που ακολουθούνται από το κέντρο μας είναι οι εξής:
 
Κλίμακες αξιολόγησης Achenbach
 
ο Σύστημα Achenbach είναι μια Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων της ψυχικής υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με την κλινική πράξη και έρευνα.
Πρόκειται για έναν έγκυρο και απλό τρόπο αξιολόγησης προβλημάτων συμπεριφοράς και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το πλεονέκτημα του ΣΑΕΒΑ έγκειται στη δυνατότητα που προσφέρει στον ειδικό να συγκεντρώσει πληροφορίες για το άτομο που τον ενδιαφέρει από πολλαπλές πηγές: το γονέα, τον εκπαιδευτικό, τους συγγενείς. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει μια πιο αντικειμενική και αξιόπιστη εικόνα για το συναισθηματικό και το γνωστικό κόσμο του, απαλλαγμένη από υποκειμενικά κριτήρια.
Το ΣΑΕΒΑ για παιδιά προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνει τρία διαφορετικά εργαλεία: τη Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) για παιδιά 1 ½ - 5 ετών, τη Φόρμα Αναφοράς για τον/ τη Νηπιαγωγό-Βρεφονηπιοκόμο (ΦΑΝ-Β) για παιδιά 1 ½ - 5 ετών, και το Ερωτηματολόγιο Γλωσσικής Ανάπτυξης (ΕΓΑ) για παιδιά 18 έως 35 μηνών. Όλα αυτά τα εργαλεία έχουν προσαρμοστεί και σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό, διαδικασία η οποία περιγράφεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του εγχειριδίου.
Λίγα χρόνια μετά την ελληνική έκδοση του ΣΑΕΒΑ σχολικής ηλικίας (Ελληνικά Γράμματα, 2003), το ΣΑΕΒΑ προσχολικής ηλικίας προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους Έλληνες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και γλωσσικής ανάπτυξης που εκδηλώνουν τα παιδιά νωρίς στη ζωή τους, καθώς προσπαθούν να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον τους.
 
 
 
Derbyshire language shceme
 
Τεστ σχολικής ετοιμότητας – Α τεστ
 
Αθηνά τεστ
 
Τεστ ανίχνευσης αναγνωστικής ικανότητας – Ε. Τάφα
 
Wecshler non verbal scale of ability (WNV)
 
WISC-III
 
ABC MOVEMENT BATTERY