Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε μία φυσική καταστροφή σε ένα παιδί αλλά και να το προετοιμάσουμε για τις εικόνες φρίκης με τις οποίες πιθανά έρθει αντιμέτωπο; Δεν υποβαθμίζουμε και δεν διαψεύδουμε το γεγονός Πολλοί γονείς στην προσπάθεια τους να προστατέψουν τα παιδιά τους από ένα τόσο τραυματικό ...