Μία από τις συχνότερες φοβίες οι οποίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας είναι αυτή της σχολικής φοβίας (Strauss et al., 1990). Η σχολική φοβία είναι δυνατό να εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους όπως είναι :«Το κλάμα του αποχωρισμού» κατά την πρώτη μέρα στο σχολείο, το οποίο ...