Η λεπτή κινητικότητα ουσιαστικά ασχολείται και περιλαμβάνει ό,τι αφορά τους μικρούς μύες του σώματος - κυρίως των χεριών - που μας επιτρέπουν να γράφουμε, να κρατάμε μικρά αντικείμενα, να ντυνόμαστε κλπ. Περιλαμβάνει  τη δυνατότητα, τη δύναμη, τον έλεγχο των μυών αυτών και κυρίως την κατάκτηση ...