Στη σημερινή εποχή ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών φαίνεται να λαμβάνει τη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το πεδίο της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, καθώς εγείρονται σημαντικοί προβληματισμοί γύρω από τις δυσκολίες που αναπτύσσονται ...